Actual infuormaziuns

Sün quista pagina chattais vus tuot las infuormaziuns actualas per pudair planisar vossa retschercha da stizis in muntogna, vossa visita i’l museum a Sta. Maria obain per tour part ad acziuns ed occurrenzas da la „SOCIETÀ STELVIO-UMBRAIL 14/18“.

Lessat vus viandar süllas sendas cun la guida d’ün da noss collavuraturs, eschat vus interessats per occurrenzas tematicas dad uniuns partenarias? Sün quista pagina eschat in buns mans.

Vais vus insomma interess per viadis da stüdi militaristorics? Jent as racumandain nus la tscherna actuala d’üna richa sporta.